Göz Altı Morluklarının Tedavisi

Göz altı morluğu bir pigmentasyon bozukluğudur ve göz kapağı cildinin çok ince olması bu sorunu görünür kılmaktadır. En önemli faktör genetiktir. Bunun yanında kansızlık, yorgunluk, sigara ve alkol tüketimi, alerjik durumlar gibi pek çok faktör etkendir.

Göz altı morluklarının tedavisinde öncelikle hastanın aşırı torbalanma gibi sorunlarının varlığı sorgulanmalı, varsa göz kapağı estetiği sırasında o bölgedeki yağ dokularının yeniden yapılandırılması ile çözüme yardımcı olunabilmektedir. Ameliyatlık bir sorunu yok ise lazer tedavileri, göz kapağına yağ enjeksiyonu veya ışık dolgusu ile morluğun tedavisi planlanabilir. Bazen tek yöntem ile, bazen de kombine tedavilerle sorun giderilebilir veya hafifletilebilir. Yöntem seçiminde hastanın yaşı, morluğun boyutları, göz kapağı cildinin durumu, bölgesel veya sistemik bazı hastalıkların varlığı, torbalanma veya göz altında çökme gibi olabilecek ek sorunlar belirleyici olacaktır.

Lazerle göz altı morluğu tedavisinde fraksiyonel CO2 lazer iyi bir seçenektir. Fraksiyonel lazer tedavisi ile hem gözaltı morluğunun rengi açılır, hem de o bölgedeki cilt sıkılaştırılır ve gençleştirilir. Lazer uygulaması sonrası alt göz kapağında kızarıklık ve ardından çok küçük pullanma dönemi olmakta, 4-5 günde tamamen iyileşmektedir.(Daha ayrıntılı bilgi için Lazer Tedavilerine bakınız)

Alt göz kapağında morluk, çöküklük ile birlikte ise yağ enjeksiyonu yöntemi uygulanabilir. Yağ enjeksiyonu sonrası hem alt göz kapağındaki çöküklük gider, hem de cilt altı doku, yağ transferi nedeni ile kalınlaşacağı için morluklar açılır. (Daha ayrıntılı bilgi için Yağ Enjeksiyonlarına bakınız).

Yağ enjeksiyonu yerine, geçici bir yöntem olarak göz altına ışık dolgusu da seçilebilir. Aynı mantık ile hem alt göz kapağındaki çöküklükler giderilir, hem de o bölge hyaluronik asit dolgu nedeni ile kalınlaşacağı için morluklar açılacaktır. Tek seans tedavidir ve kalıcılığı 1-1,5 yıldır. (Daha ayrıntılı bilgi için Işık Dolgusuna bakınız).